Positiv tidning för trivselkommunen Töreboda   

 Om Törebodakanalen

Törebodakanalen utges med elva nummer per år till alla hushåll i Töreboda kommun och i Hova, Lyrestad, Tidan och Undenäs. Upplaga: 10.000 ex varav ca. 8.000 distribueras med Svensk Direktreklam. Resterande tidningar finns hos butiker och företag i Töreboda, Älgarås och Moholm samt kommunhuset.

 Kontakt

Magnus Johansson
Tel. 070 540 20 22
red@torebodakanalen.se
Titti Nilsson
Tel. 070 243 88 74
titti@torebodakanalen.se

Adress:
Törebodakanalen
Kungsgatan 10
545 30 Töreboda

Nytt nummer
ute nu

Nu har nya numret av Törebodakanalen kommit.
Vi hoppas du får en stunds trevlig läsning och att du är nöjd med tidningen. Klicka på
tidningen för senaste numret.

Törebodakanalen,
inte först i Töreboda

Tidningen Törebodakanalen är inte på långa vägar först på plan i Töreboda. Redan i början av 1860-talet startade Anders Sundler ”Töreboda Tidning” och därefter kom redaktör E Hermansson med ”Töreboda-Correspondenten”
och på 1950-talet, utkom Gunnar Julins alster ”Törestickan”. Under några år i slutet på 80-talet fanns tidningen Canalbygden.